Diagnostický nástroj pro rodičeFormulář

Diagnostický nástroj pro rodiče (MATKA / PĚSTOUNKA)(OTEC / PĚSTOUN)


A. CHARAKTERISTIKA RODIČE / PĚSTOUNA / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Jméno a příjmení
Vztah k dítěti
Věk dítěte
Počet dětí
Rodinný stav
Jméno dítěte

V čem si myslíte, že je dítě dobré, co se mu daří? V čem si myslíte, že je dítě dobré, co se jí daří? V čem si myslíte, že je dítě dobré, co se mu/jí daří?

1.
2.
3.

V čem si myslíte, že jste Vašemu dítěti ve výchově nejvíce přínosná? Co se Vám ve výchově daří? V čem si myslíte, že jste Vašemu dítěti ve výchově nejvíce přínosný? Co se Vám ve výchově daří? V čem si myslíte, že jste Vašemu dítěti ve výchově nejvíce přínosný/á? Co se Vám ve výchově daří?

1.
2.
3.

B. VNÍMANÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE 1

Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s níže uvedenými výroky

  {{selectItem.text}}
Uvědomuji si, jak moje chování působí na mé dítě.
Věk, ve kterém je moje dítě, je pro mne velmi náročný.
Ulehám a vstávám s pocitem, že jsem nedosáhla ničeho, co jsem chtěla.
Mám pocit, jako by moje dítě rozhodovalo místo mě.
Moji rodiče byli na rodičovství připraveni lépe než já.
Myslím, že bych mohla být pro nastávající rodiče dobrým vzorem.
Rodičovství se dá zvládnout; každý problém má řešení.
Na rodičovství je těžké, že nevíte, zda jednáte správně či ne.
Mívám pocit, že nic nestíhám.
Jsem spokojenýá s tím, jak se starám o své dítě.
Jen já mohu přijít na to, co mé dítě trápí.
Mám mnoho jiných zájmů kromě rodičovství.
Už jsem si zvykla na to být rodičem.
Pokud by rodičovství bylo trochu zajímavější, více bych se snažila.
Jsem přesvědčena o tom, že mám všechny dovednosti potřebné k tomu, abych byla dobrou matkoudobrým otcem.
Být rodičem přináší napětí a úzkost.
Být matkouotcem je samo o sobě odměnou.

C. VNÍMANÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE 2

Následující část obsahuje několik situací týkajících se Vaší pomoci dítěti. Ohodnoťte, prosím, četnost a intenzitu u jednotlivých situací.

Jak často se setkáváte s jednotlivými situacemi?

  {{selectItem.text}}
I když mě dítě naštve, dokáži se uklidnit a v klidu si s ním promluvit.
I když jsem unavenýá, dokáži se překonat a usměji se na dítě, popovídám si s ním nebo si s ním chvíli hraji.
Když u dítěte vnímám, že prožívá strach nebo smutek, snažím se jiho vyslechnout a pochopit.
Když vidím, že dítě něco trápí, najdu způsob, jak si s ním o tom popovídat.
Když vidím, že dítě něco trápí nebo je smutnáý, přemýšlím o tom, co asi prožívá a jak se cítí.
Umím si najít čas a s dítětem si pohrát (zablbnout).
Když vidím, že je dítě naštvané, přemýšlím o tom, co prožívá.
Když si s dítětem povídám o tom, co prožívá nebo co jiho trápí, snažím se být trpělivýá a porozumět mu.

Do jaké míry se dítěti věnujete v následujících věcech?

  {{selectItem.text}}
Když dítě potřebuje pomoci s domácími úkoly, pomůžu mu.
Podporuji dítě v tom, aby mělo dobrý prospěch.
Dokáži dítěti pomoci s látkou, se kterou si neví rady.
S dítětem si povídám a naslouchám mu.
Věnuji se společným aktivitám s dítětem.

FINALIZACE

Uložení dotazníku ke zpracování sociálním pracovníkem


Děkujeme! {{saveSuccess}}
Chyba! {{saveError}}

A. CHARAKTERISTIKA RODIČE/PĚSTOUNA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Chyba {{saveError}}
Chyba! Dotazník není kompletně vyplněn.
{{parameters.parent.name}}
{{parameters.parent.relationText}}
{{parameters.parent.age}}
{{parameters.parent.childrenCount}}
{{parameters.parent.statusText}}
{{parameters.parent.childName}}
V čem si myslíte, že je dítě dobré, co se mu/jí daří? {{parameters.parent.good1}}
{{parameters.parent.good2}}
{{parameters.parent.good3}}
V čem si myslíte, že jste dobrý/á Vy sám/sama?
Co se Vám při výchově dítěte daří?
{{parameters.parent.proud1}}
{{parameters.parent.proud2}}
{{parameters.parent.proud3}}

B. VNÍMANÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE 1

Škála určuje míru sebevědomí rodiče, soběstačnost a spokojenost s rodičovskou rolí. Čím vyšší skóre, tím lepší je situace jak pro rodiče, tak pro jeho vztah s dítětem.

VYHODNOCENÍ:
{{parameters.access.indexText}}

C. VNÍMANÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE 2

VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ

Vysvětlivky:
Pozn: 0 = NEJHORŠÍ HODNOCENÍ, 10 = NEJLEPŠÍ HODNOCENÍ

Pokud je u konkrétní oblasti výsledné skóre nižší než 3, je třeba se na tuto oblast během sezení se sociálním pracovníkem a rodinným terapeutem zaměřit. Rodič musí na dané oblasti (daných oblastech) zapracovat.

Pozn.: Čím vyšší skóre, tím lepší je situace.

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ TESTU:
{{parameters.percepce.indexText}}

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ OTEVŘENOSTI VŮČI DÍTĚTI, MÍRY POMOCI DÍTĚTI

Pozn.: 1 = vůbec (žádný), 5 = velmi (mnoho)

Čím vyšší skóre, tím lepší je situace.

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ TESTU:
{{parameters.percepce.indexText2}}

O projektu


Tento software je jedním z výstupů projektu č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011454 „Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů", řešeného Centrem Anabell, z.ú.

Formulář

Masarykova 506/37, 602 00 Brno
Tel.: +420 542 214 014
©INESAN